#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021

Typ: ostatné
Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021 1Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021

Daň z nehnuteľností – povinnosť podania daňového priznania na rok 2021

 

Kto  je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je  povinná podať každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len daňovník), ktorá sa v priebehu roka 2020  stala vlastníkom nehnuteľnosti (stavby, bytu, pozemku), alebo u ktorej nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľnosti (kúpa, predaj, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva) v priebehu roka 2020 a týmto sa stáva platiteľom dane z nehnuteľnosti na rok 2021.

Vlastník u ktorého dôjde ku zmene vlastníctva nehnuteľnosti zápisom do katastra nehnuteľností dňom 01.01.2021, je tak isto povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01.2021.

 

Kedy a kde podáte daňové priznanie k dani z nehnuteľností?

 

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností Obecnému úradu v Liptovskej Lúžnej (správcovi dane) do 31.01.2021 na predpísanom tlačive. Daňové priznanie môže daňovník doniesť osobne, poslať poštou, e-mailom (scan tlačiva daňového priznania s podpisom daňovníka) na adresu: somegova@liptovskaluzna.sk, alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

 

Aký druh daňového priznania podávate?

1. PRIZNANIE: podáva nový vlastník nehnuteľnosti, ktorý Obecnému úradu v Liptovskej Lúžnej v minulosti ešte nepodal daňové priznanie k dani z nehnuteľností a teda podáva kompletné priznanie v ktorom uvádza všetky nehnuteľnosti, ktorých sa stal vlastníkom v priebehu roka 2020.

2. ČIASTKOVÉ PRIZNANIE: ak daňovník už v minulosti podal Obecnému úradu v Liptovskej Lúžnej daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale v priebehu roka 2020 nastali zmeny (kúpil alebo inak nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť ako stavbu, byt, pozemok) je povinný podať čiastkové priznanie, v ktorom uvedie len tú nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2020

3. ČIASTKOVÉ PRIZNANIE NA ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI: podáva ten daňovník, ktorý v roku 2020 predal alebo  daroval nehnuteľnosť. V daňovom priznaní k dani z nehnuteľností uvedie len tú nehnuteľnosť ktorú predal alebo daroval.

4. OPRAVNÉ PRIZNANIE: podáva daňovník do 31.01.2021. v prípade, že v už podanom daňovom priznaní  na rok 2021 neuviedol všetky skutočnosti, alebo sa pomýlil a prišiel na to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania – najneskôr 31.01.2021.

5. DODATOČNÉ PRIZNANIE: podáva daňovník , ktorý bol povinný podať opravné daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale neurobil tak do 31.01.2021.

 

 

Čo ak je viac spoluvlastníkov, kto podáva daňové priznanie?

 

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt) v spoluvlastníctve viacerých osôb, daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník za seba, do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu alebo môžu spoluvlastníci dohodou určiť , že daňové priznanie podá za všetkých jeden zo spoluvlastníkov, ako zástupca a túto skutočnosť aj vyznačí v daňovom priznaní.

Dohoda musí byť súčasťou daňového priznania k dani z nehnuteľností.

V prípade, že sú nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňové priznanie podáva jeden z nich a tak isto túto skutočnosť vyznačí v daňovom priznaní.

 

Ako často sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti? 

 

Prvýkrát kompletne so všetkými  nehnuteľnosťami, pri vzniku daňovej povinnosti, keď sa fyzická alebo právnická osoba stane novým vlastníkom nehnuteľnosti v katastri obce Liptovská Lúžna. Potom už daňové priznanie nepodáva, iba ak dôjde k zmene.

 

Kto je správca dane, kedy vyrubuje rozhodnutia, kedy nadobudne právoplatnosť a kedy je vyrubená daň splatná?

 

Rozhodnutia vyrubuje správca dane, ktorým je Obec Liptovská Lúžna, v dobe od 01.01. do 31.12. v roku, za ktorý sa daň z nehnuteľností, daň za psa  a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje. 

Rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 30 dní od prevzatia rozhodnutia daňovníkom. Daňovník je povinný daň uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.                                                                                    

Viď prílohy 

                               


Prílohy

Vytvorené: 11. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2021 21:28
Autor: Správce Webu