#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy

Typ: ostatné
Nepovolené zásahy do telesa ciest II. a III. triedy, nepovolené zriadenia a úpravy vjazdov na cesty II. a III. triedy, nepovolená činnosť v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy

Dovoľujem si Vás upozorniť, že akákoľvek činnosť v telese cesty a na telese cesty, ktorá je  v majetku ŽSK podlieha predchádzajúcemu vyjadreniu SC ŽSK –TSÚ Lipt. Mikuláš a zároveň povoleniu alebo rozhodnutiu Okresného úradu, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Ružomberku bez ohľadu na vydané stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona alebo iných predpisov!!! O zvláštnom užívaní cesty hovorí §8, Zák. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách. Ide o budovanie vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických rozvodov, optických rozvodov, domových prípojok všetkých druhov inž. sietí, zriadení vjazdov od rodinných domov a iných nehnuteľností, protipovodňových opatrení, chodníkov pre peších, cyklochodníkov, verejných osvetlení, autobusových zastávok, a to aj mimo vozovku /v obciach zelené pásy v súbehu s cestou do vzdialenosti 5,0m od vozovky a cestné priekopy/, športových a kultúrnych podujatí, ťažba dreva. Mimo zastavané územia platia ochranné pásme ciest nasledovne:  cesty II. triedy – 25 m,  cesty III. triedy – 20 m.

 

Na akýkoľvek zásah do telesa cesty alebo na činnosť na ceste je teda potrebné:

  • Rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Ružomberok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§8, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

 

Na zriadenie alebo úpravu vjazdu na cestu II. alebo III. triedy je teda potrebné:

  • Povolenie na zriadenie alebo úpravu vjazdu, ktoré vydáva Okresný úrad Ružomberok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§3b, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

 

 

Na činnosť v ochrannom pásme cesty mimo súvisle zastavané územie je teda potrebné:

  • Povolenie na udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty, ktoré vydáva Okresný úrad Ružomberok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií /§11, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách/

 

 

Tieto podmienky neplatia len pre novostavby budované na základe stavebného povolenia, ale aj pre jestvujúce stavby a ostatné nehnuteľnosti. Žiadam Vás o uvedenom informovať na webovej stránke Obce, prípadne na úradnej tabuli Obce.

 

V opačnom prípade sa ten, kto vykoná neoprávnený zásah do telesa cesty vystavuje sa uloženiu pokuty podľa § 22, Zák. č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách.

 

 

S pozdravom

 

Ing. Robert Volaj

 

Správa ciest ŽSK

Technicko-správny úsek pre región Liptov

Pod Stráňami 4

031 01 Lipt. Mikuláš

 

Kontakt:

 

Tel.: 0918 370 173, 044 / 55 219 70

e-mail: tsulm.sczsk@vuczilina.sk

fax:  044 / 55 243 55

 


Vytvorené: 26. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2020 16:18
Autor: Správce Webu