#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OZNAM - cintorín

Typ: ostatné
Cintorín
Portál virtuálnych cintorínov
Uzatvorenie nájomnej zmluvy za hrobové miesto

Vážení občania, Obec Liptovská Lúžna oznamuje, že na základe § 21 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy.

Obec Liptovská Lúžna ako majiteľ a správca miestnych cintorínov, na základe uvedeného opakovane vyzýva všetkých nájomcov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu /hromadne sa uzatvárali v roku 2011/, aby tak urobili na Obecnom úrade v Liptovskej Lúžnej.

Taktiež vyzývame nájomcov-pozostalých, ktorí majú vedomosť o hrobovom mieste, ktoré by chceli prenechať alebo ponúknuť na prenájom inému nájomcovi /napr. nemá sa o hrobové miesto kto starať/ ako prípadne voľné hrobové miesto, aby túto skutočnosť oznámili na Obecnom úrade v Liptovskej Lúžnej.

Je potrebné, aby ste sa vo svojich rodinách vopred dohodli, kto bude platiť za ktoré hroby, aby nedochádzalo k zbytočným prieťahom a nedorozumeniam.
Upozornenie – práce na cintoríne

Obec Liptovská Lúžna upozorňuje občanov, že vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo úpravu existujúcej stavby /hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu/ vyžaduje písomné ohlásenie stavebných úprav na hrobovom mieste.

Ohlásenie stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Liptovskej Lúžnej sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.

Prílohy

Vytvorené: 26. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 6. 2020 11:13
Autor: Správce Webu