#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základná škola s materskou školou

 

Webová stránka: www.zsliptluzna.edupage.org

Vedenie školy:

riaditeľka ZŠ: PaedDr. Marián Mikulka
zástupca RŠ: Mgr.  Eva Halamová
zástupkyňa pre MŠ: Bc. Janka Mydliarová
výchovný poradca: Mgr. Miroslava Šiculiaková
   
Počet pedagogických zamestnancov: 16
Počet prevádzkových zamestnancov: 5
   
Počet tried: 10
Počet žiakov: 201

 

Zameranie:
Humanizácia výchovy a vzdelávanie žiakov – rešpektovanie dôstojnosti jednotlivca, celková kultivácia osobnosti každého dieťaťa, poskytnutie priestoru na prejavenie sa podľa jeho schopností. Alternatívne hodnotenie – slovné hodnotenie na 1. stupni ZŠ. Príprava na ďalšie štúdium. Prezentácia školy na verejnosti (predmetové súťaže, olympiády, projekty, mimoškolské aktivity v záujmovej oblasti), vstup do konkurenčného prostredia iných škôl.

 

Kontakt:

tel.: 044 /4398260
e-mail: zs.lluzna@gmail.com