Obec Liptovská Lúžna
ObecLiptovská Lúžna

Daň za nevýherné hracie prístroje

Obec Liptovská Lúžna  ako správca dane v nadväznosti na §98 zákona č.582/2004 Z.z. zaviedlo daň za nevýherné hracie prístroje.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňovník je povinný viesť preukázateľnú evidenciu na účely dane a zabezpečiť identifikáciu nevýherných hracích prístrojov.

 

Sadzba dane je 35 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

 

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

Daňovník je povinný na účely dane viesť písomnú alebo elektronickú evidenciu o počte prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov. Evidencia prevádzkovaných prístrojov musí obsahovať:

  • obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO
  • miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,
  • výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  • druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
  • deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
  • deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje sa vyrubuje spoločným rozhodnutím.

 

Formuláre

  • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje – právnické osoby

 

Upozornenie

Ak daňovník podal priznanie a daňová povinnosť za predajné automaty alebo nevýherné hracie prístroje vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

 

Súvisiace predpisy

  • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
  • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Lúžna č. 4/2023

 

Kontakt

Janka Šomegová – 044/4300220

 

Ako vybaviť

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:355
TÝŽDEŇ:355
CELKOM:806717

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Vývozy odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2