Obec Liptovská Lúžna
ObecLiptovská Lúžna

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ak je pes chovaný /držaný/ na území obce Liptovská Lúžna a nie je nahlásený do evidencie psov, ktorú vedie obec, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta /v zmysle zákona č.282/2002 Z.z./.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti obci.

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási obci, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu.

 

Potrebné doklady a dokumenty

  • vyplnený formulár Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s vyplneným oddielom V. „Priznanie k dani za psa“
  • vyplnený formulár Prihlásenie psa do evidencie

  • držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP/S, ktorí si chcú uplatniť nárok na oslobodenie od dane predložia k nahliadnutiu preukaz ŤZP alebo ŤZP/S

 

Upozornenie

  • daňovník má povinnosť prihlásiť psa do 30 dní od jeho nadobudnutia
  • držitelia preukazu ŤZP a ŤZP/S majú nárok na oslobodenie od dane za psa len za jedného psa
  • pri zániku daňovej povinnosti (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) predloží daňovník do 30 dní vyplnený formulár Odhlásenie psa z evidencie a vráti známku psa
  • pri strate známky psa je daňovník povinný požiadať do 15 dní odo dňa straty o vydanie náhradnej známky, za ktorú sa vyberá poplatok vo výške 1,65 EUR

 

Predpisy:

  • Zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
  • Zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
  • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Lúžna č. 4/2023 o miestnych daniach

 

Formuláre:  1. Daňové priznanie k dani za psa od 01.09.2023 (507.67 kB)

                        2. Poučenie na vyplnenie priznania od 01.09.2023 

                        3. Prihlásenie psa do evidencie

                        4. Odhlásenie psa z evidencie

                        5. Čestné vyhlásenie (140.25 kB)

                        6. Žiadosť o vydanie náhradnej známky za psa (13.52 kB)

Ako vybaviť

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:289
TÝŽDEŇ:1101
CELKOM:792670

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Vývozy odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5