Obec Liptovská Lúžna
ObecLiptovská Lúžna

Osvedčovacia agenda

/zákon č. 599/2001 Z.z.   o osvedčovaní listín a podpisov/

                                  

Osvedčovanie vykonáva:

PhDr. Eva Veselovská

telefón:                        +421 444300224
e-mail:                         veselovska@liptovskaluzna.sk

Janka Šomegová

telefón:                        +421 444300220
e-mail:                         somegova@liptovskaluzna.sk

 

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu potrebujete:

• platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
• listinu, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis

Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom.

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.

Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov (imobilný občan) nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, je možné osvedčenie vykonať i mimo úradnej miestnosti (iba na území obce Liptovská Lúžna). V tomto prípade je potrebné si vopred dohodnúť konkrétne podmienky a termín osvedčenia.

Osvedčenie podpisu nie je možné vykonať na listine so vzťahom k cudzine (takéto osvedčenie vykoná notár) a na listine, ktorá je napísaná v cudzom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Poplatok:

2,- € za každý podpis – platí sa v hotovosti do pokladne obce

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

• platný doklad totožnosti: občiansky preukaz, cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka alebo povolenie na pobyt pre cudzinca
• originál osvedčovanej listiny
• fotokópiu osvedčovanej listiny

Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou, že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným týmto zákonom (599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami).

Osvedčovaním zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

Obec nevykonáva osvedčenie:

• ak ide o listiny, ktoré sa majú  použiť v cudzine (týka sa to aj prekladov)
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov
• ak ide o odpis listiny alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľnosti
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),tina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Poplatok:

2,- € za osvedčenie fotokópie listín v slovenskom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - platí sa v hotovosti do pokladne obce

3,- € za osvedčenie fotokópie v českom jazyku (za každú jednu aj načatú stranu A4) - platí sa v hotovosti do pokladne obce

Ako vybaviť

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:353
TÝŽDEŇ:353
CELKOM:806715

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Vývozy odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2