#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie o konaní verejných kultúrnych podujatí    

Usporiadateľ verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území Obce Liptovská Lúžna je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce obecnému úradu.


Verejnými kultúrnymi podujatiami sú verejnosti prístupné divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. Lehota na podanie oznámenia je najneskôr 7 dní pred termínom konania podujatia.


Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Lehota na podanie oznámenia je najneskôr:
- 10 dní pred konaním podujatia,
- 15 dní pred konaním podujatia, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
- 30 dní pred konaním podujatia, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.


Súvisiace predpisy – zákon č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí 

                                    -  zákon 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 


Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.


Oznámenie o konaní verejného podujatia nenahrádza žiadosť o prenájom obecných priestorov.

Tlačivá na vyplnenie: 

1. Oznámenie - kultúrne podujatie PDF                      Oznámenie - kultúrne podujatie ODT

2. Oznámenie - športové podujatie PDF                     Oznámenie - športové podujatie ODT

3. Žiadosť o prenájom spoločenskej miestnosti