#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Organizačné zaradenie

Obec Liptovská Lúžna

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a doplnkov.