#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území obce

Návrh VZN o niektorých podmienkach držania a vodenia psov na území Obce Liptovská Lúžna.pdf Stiahnuté: 9x

Príloha č. 2 k VZN č. 4/2018 TKO 2020

VZN TKO 2020 - príloha 1 k VZN 4-2018.pdf Stiahnuté: 67x

32. Dodatok č.1 k VZN č. 1/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení mesačného príspevku v zariadeniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2018.pdf Stiahnuté: 96x

31. VZN č. 1/2019 Požiarny poriadok obce

VZN č. 1-2019 Požiarny poriadok obce.pdf Stiahnuté: 156x

30. VZN 4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 201x

29. VZN 3/2018 o záväznej časti zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Liptovská Lúžna

VZN č. 3-2018 o záväznej časti zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Liptovská Lúžna.pdf Stiahnuté: 237x

28. VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadeniach

VZN č. 2-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a ŠKD.pdf Stiahnuté: 137x

27. VZN 1/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení mesačného príspevku v zariadeniach

VZN č. 1-2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky mesačného príspevku.pdf Stiahnuté: 136x

26.dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 1-2018 k VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf Stiahnuté: 129x

25.dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach

Dodatok č. 1-2018 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 159x

24. VZN o popl.za znečistenie ovzdušia 1/2017

0256_001.pdf Stiahnuté: 197x

VZN č. 3/2016 trhový poriadok

trhový poriadok (1).doc Stiahnuté: 402x

24.VZN o odpadoch

vzn odpady 2016.doc Stiahnuté: 745x

23.VZN- zapis do ZŠ 2016

vzn zapis do zs 2016-1(1).pdf Stiahnuté: 225x

22.VZN o umiestňovaní volebných plagátov 2016

vzn o umiestňovaní volebných plagátov 2015ok.pdf Stiahnuté: 224x

21.VZN - miestne dane rok 2016

vzn - miestne dane rok 2015ok.pdf Stiahnuté: 301x

20.VZN TKO 2016

vzn tko 2015ok.pdf Stiahnuté: 251x

19.VZN - opatrovateľská služba 2016

vzn č_ 3 - 2015 - opatrovateľská služba.pdf Stiahnuté: 277x

18.VZN - MŠ, ŠKD 2016

vzn - mŠ, Škd.pdf Stiahnuté: 353x

17.VZN - opatrovateľská služba 2016

vzn - opatrovatelska sluzba1.pdf Stiahnuté: 779x

Stránka