#
#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Všeobecne záväzné nariadenie

30. VZN 4/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4-2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf Stiahnuté: 44x

29. VZN 3/2018 o záväznej časti zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Liptovská Lúžna

VZN č. 3-2018 o záväznej časti zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Liptovská Lúžna.pdf Stiahnuté: 41x

28. VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadeniach

VZN č. 2-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a ŠKD.pdf Stiahnuté: 32x

27. VZN 1/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení mesačného príspevku v zariadeniach

VZN č. 1-2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a určení výšky mesačného príspevku.pdf Stiahnuté: 33x

26.dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

Dodatok č. 1-2018 k VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf Stiahnuté: 27x

25.dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach

Dodatok č. 1-2018 k VZN č. 2-2015 o miestnych daniach.pdf Stiahnuté: 32x

24. VZN o popl.za znečistenie ovzdušia 1/2017

0256_001.pdf Stiahnuté: 98x

VZN č. 3/2016 trhový poriadok - návrh

trhový poriadok (1).doc Stiahnuté: 271x

24.VZN o odpadoch

vzn odpady 2016.doc Stiahnuté: 556x

23.VZN- zapis do ZŠ 2016

vzn zapis do zs 2016-1(1).pdf Stiahnuté: 135x

22.VZN o umiestňovaní volebných plagátov 2016

vzn o umiestňovaní volebných plagátov 2015ok.pdf Stiahnuté: 133x

21.VZN - miestne dane rok 2016

vzn - miestne dane rok 2015ok.pdf Stiahnuté: 182x

20.VZN TKO 2016

vzn tko 2015ok.pdf Stiahnuté: 154x

19.VZN - opatrovateľská služba 2016

vzn č_ 3 - 2015 - opatrovateľská služba.pdf Stiahnuté: 167x

18.VZN - MŠ, ŠKD 2016

vzn - mŠ, Škd.pdf Stiahnuté: 249x

17.VZN - opatrovateľská služba 2016

vzn - opatrovatelska sluzba1.pdf Stiahnuté: 664x

16. VZN - miestne dane rok 2016

navrh vzn - miestne dane rok 2015.pdf Stiahnuté: 377x

15. VZN MŠ ŠK 2016

navrh vzn ms skd .pdf Stiahnuté: 350x

14.VZN TKO 2015

vzn tko 2015(1).pdf Stiahnuté: 342x

13.VZN o čase predaja

vzn o case predaja.pdf Stiahnuté: 327x

Stránka