#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PROJEKTY

 

2004

 • Dom smútku
 • Tenisový kurt

 

2005

 • Nový cintorín pri kostole

 

2006

 • Prístavba kuchyne a jedálne k obecnému penziónu
 • Výmena okien a zateplenie obecného penziónu
 • Výmena autobusových zastávok
 • Prekrytie medokýša Kubo

 

2007

 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove základnej školy
 • Vybudovanie altánkov nad medokýšom v Banskom a u Mlynára

 

2008

 • Výstavba viac-účelového ihriska s umelou trávou
 • Rekonštrukcia tréningového futbalového ihriska
 • Rekonštrukcia budovy u Brezniaka – výmena okien, zateplenie, prekrytie strechy
 • Rekonštrukcia kuchyne v materskej škole

 

2009

 • Rekonštrukcia obecnej kuchyne a sociálnych zariadení pri tanečnej sále
 • Prekrytie telocvične

 

2010

 • Rekonštrukcia budovy základnej školy – nová sedlová strecha, výmena okien, zateplenie
 • Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – prístavba, nadstavba, výmena okien, zateplenie

 

2011

 • Začiatok výstavby kanalizácie
 • Nové kotolne na vykurovanie biomasou v budovách obecného úradu, základnej školy, materskej školy

 

2012

 • Ukončenie výstavby kanalizácie
 • Rekonštrukcia budovy obecného úradu, kinosály, tanečnej sály  zateplenie, výmena okien
 • Rekonštrukcia budovy materskej školy – zateplenie, výmena okien, rekonštrukcia balkónov a terás

 

2013

 • Asfaltovanie miestnych komunikácii

 

2014

 • Rekonštrukcia zdravotného strediska
 • Výstavba zberného dvora

2015

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Klub dôchodcov
 • Kamerový systém Ocú
 • Oplotenie Penziónu Salatín

 

2016

 • Oprava mostov
 • Hasičské auto IVECO
 • Odkanalizovanie ZŠ a telocvične
 • Kamerový systém ZŠ
 • Denný stacionár

 

2017

 • Zateplenie telocvične
 • Rekonštrukcia Ocú
 • Rekonštrukcia vyšnej zvonice
 • Kamerový systém vyšná garáž
 • Drevenica – múzeum
 • Protipožiarny potok
 • Zberný dvor – strojové vybavenie

 

2018

 • Rekonštrukcia tanečnej sály a soc. zariadenia
 • Dláždenie námestia
 • Chodník pri novom cintoríne
 • Kamerový systém – dom smútku
 • Osvetlenie k cintorínom
 • Drevené sochy
 • Nový kríž – nižný cintorín
 • Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – vyšná
 • Výstavba futbalových šatní
 • Výstavba chodníka pred Ocú
 • Rekonštrukcia medokýša KUBO
 • Kompostéry
 • Rozšírenie zberného dvora